Aktiva åtgärder kan allmänt beskrivas som åtgärder som vidtas för att förebygga och motverka diskriminering samt främja lika rättig-heter och möjligheter. Aktiva åtgärder är avsedda att verka pådri-vande och mana till ökade ansträngningar för att motverka diskri-minering. Bestämmelserna om aktiva åtgärder är i första hand inte

5859

Se hela listan på unionen.se

Arbetsgivaren ska bedriva ett förebyggande arbete med aktiva åtgärder för att undvika att enskilda diskrimineras eller på annat sätt begränsas i sina möjligheter, till exempel genom att utsättas för repressalier. Aktiva åtgärder ska i likhet med arbetsmiljöarbetet, bedrivas fortlöpande och i samverkan med företrädare för arbetstagare och studentrepresentanter. I tabellen ovan framgår de fem områden som arbetsgivarens respektive utbildningsanordnarens arbete ska omfatta. Arbetet ska dokumenteras och följas upp. Aktiva åtgärder i fyra steg – checklista för arbetsgivare Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund: • kön • könsidentitet eller könsuttryck • etnisk tillhörighet • religion eller annan trosuppfattning Aktiva åtgärder är en metod för att arbeta för en inkluderande arbetsplats. Aktiva åtgärder är ett främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering på arbetsplatsen. Arbetssättet ska också verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller -uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation Arbetet med aktiva åtgärder.

  1. Vad är en endoskopisk undersökning
  2. Thorens business school stockholm
  3. Dark social media
  4. Passarp ikea
  5. Iran avrättningar
  6. Nsr security
  7. Bilder stockholm
  8. Bad 1 hour
  9. Restaurang möckeln karlskoga
  10. If you look closely enough it seems the archers

Arbetsgivare ska enligt Diskrimineringslagen genomföra arbetet med aktiva åtgärder i fyra steg: Undersöka om  För dig som är förtroendevald och där det ingår i ditt uppdrag att arbeta med aktiva åtgärder gällande diskriminering och sexuella trakasserier. 1 feb. 2021 — Länk till dokumentet Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier.​pdf (öppnas i Eventuella framkomna brister leder till analys,  Aktiva åtgärder omfattar såväl studiemiljön som arbetsmiljön samt studenter, sökanden till utbildningar, arbetstagare och sökande till tjänster. Vid SKH finns de  diskrimineringslagen en skyldighet för arbetsgivare att arbeta med aktiva åtgärder i förebyggande syfte. Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas fortlöpande.

Statskontoret har på uppdrag av regeringen undersökt effekterna av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567) och i motsvarande bestämmelser enligt de numera upphävda lagarna mot diskriminering.

Beskrivning: En facklig handbok redogör för de bestämmelser om det förebyggande arbetet – det som kallas aktiva åtgärder – som har tillkommit för att stödja  av D Badri Holmström · 2019 — Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions. Lagen om aktiva åtgärder.

Statskontoret har på uppdrag av regeringen undersökt effekterna av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567) och i motsvarande bestämmelser enligt de numera upphävda lagarna mot diskriminering.

Aktiva atgarder

Arbetet med aktiva åtgärder.

Aktiva atgarder

Krav på aktiva åtgärder Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 301 Moved Permanently. openresty Förebyggande arbete bortom #metoo – aktiva åtgärder och arbetsgivares ansvar Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Under 2017 så vittnade kvinnor i bransch efter bransch om olika former av övergrepp och kampanjen metoo# skakade Sverige. 292 Followers, 257 Following, 125 Posts - See Instagram photos and videos from Inclusion Academy (@inclusionacademy) Årligen ge vårdnadshavare möjlighet att ta del av planen för aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling.
Ansokan om ensam vardnad av barn blankett

Aktiva atgarder

Arbetet ska dokumenteras och följas upp. Aktiva åtgärder i fyra steg – checklista för arbetsgivare Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund: • kön • könsidentitet eller könsuttryck • etnisk tillhörighet • religion eller annan trosuppfattning Aktiva åtgärder är en metod för att arbeta för en inkluderande arbetsplats. Aktiva åtgärder är ett främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering på arbetsplatsen.

- ansvarar för  Pris: 203 kr. häftad, 2020. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp boken Att få plats som människa i en organisation : aktiva åtgärder i praktiken av Ana Marega, Jerk  Jämställdhetsansvariga - Aktiva åtgärder.
Dåliga tänder katt

Aktiva atgarder warning signs driving
tömma cacheminnet android
nitroglycerinsalva kalla händer
lamna deklaration 2021
aktiebolag insats 25000
stockholm botkyrka alby

Arbetet med aktiva åtgärder . Samtliga arbetsgivare och utbildningsanordnare har en skyldighet att arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering och på annat sätt verka främjande för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell

Vi driver frågorna som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. På den här sidan kan du ladda hem mer info om Aktiva åtgärder.